Info Burgers » Nieuws » Conferentie logistiek te Antwerpen: Benelux focust op de groene aspecten met een ruime blik !

Conferentie logistiek te Antwerpen: Benelux focust op de groene aspecten met een ruime blik !

15 dec. 2011

Op vrijdag 16 december 2011 heeft een conferentie te Antwerpen plaats over logistiek in de Vlaams-Nederlandse Delta . Een vervolg op de eerste grensoverschrijdende conferentie die in december 2010 in Hoeven (NL) plaatsvond over dit onderwerp. Deze conferenties zijn een gezamenlijk initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de provincies Noord-Brabant en Antwerpen.

De Vlaamse en Nederlandse zeehavens zijn belangrijke economische motoren voor de regio. De logistieke vraagstukken waarmee deze havens in hun dagelijkse werking worden geconfronteerd vormen een continue economische uitdaging over de landsgrenzen heen. Samenwerking is hierbij noodzakelijk.

Ruime blik

Voor de Benelux, die sinds 2010 dit thema opneemt, is het belangrijk dat hierbij zoveel mogelijk stakeholders worden betrokken. Naast de overheden, bedrijven en kennisinstellingen binnen het Deltagebied heeft het Secretariaat-Generaal zich sterk gemaakt voor een ruimere scope. Zo zullen ook Europese en centrale overheden rond de tafel zitten om mee de uitdagingen rond logistiek aan te gaan. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers uit Wallonië, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen uitgenodigd. Hiermee vat de Benelux het vraagstuk rond logistiek ruimer op dan enkel de Vlaams-Nederlandse Delta. Deze actoren uit het ‘achterland’ maken essentieel deel uit van de schakel in een lange logistieke keten en dienen ten volle bij de reflectie rond dit thema betrokken te worden.

Focus op verduurzaming

Het gebied rond de havens wordt geconfronteerd met een grote belasting van het leefmilieu (o.a. fijnstofproblematiek) en de toekomstige uitputting van fossiele grondstoffen. Voor Benelux is het belangrijk dat economische groei en logistiek hand in hand gaan met de verduurzaming.

Tijdens de conferentie zal de heer J. van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux, dan ook een workshop leiden rond verduurzaming van logistiek en economie. Hierbij wil de Benelux een aantal innovatieve groene initiatieven (zoals biobased economy, carbon capture and storage/use en groene logistieke ketens) aankaarten bij de deelnemers om samen oplossingen te genereren voor de verdere verduurzaming van de regio.