Info Burgers » Nieuws » COP25: Benelux Paviljoen op VN-Klimaatconferentie

COP25: Benelux Paviljoen op VN-Klimaatconferentie

10 dec. 2019

De Benelux-landen, samen met de European Investment Bank, delen voor een tweede keer een Paviljoen* op de COP/VN Klimaattop. De lidstaten zorgen voor een goed gevuld en gevarieerd programma van side events, waarin kennis wordt gedeeld en waarbij actieve interacties zijn. Het Benelux-EIB Paviljoen is daarnaast een uitstekende ontmoetingsplek voor formele of meer informele afspraken. Het initiatief om gezamenlijk een Benelux Paviljoen neer te zetten, ontstond in toen in 2018 de Benelux landen een gezamenlijk Klimaatverklaring voorbereidden om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Op dinsdag 10 december werd de Luxemburgse Minister verantwoordelijk Klimaatbeleid mevr.Dieschbourg ontvangen op het Benelux Paviljoen, samen met haar collega uit Noord Rijn Westfalen, Minister Pinkwart,  om deel te nemen in een panelevent dat werd geïnitieerd door de President van de EIB, dhr. Hoyer

In het panel werd gesproken hoe de industrie rekening kan en moet houden met het klimaat, in een economisch concurrerende wereld. Innovatieve productontwikkeling en klimaatvriendelijke productieprocessen zijn primordiaal om de industrie te moderniseren en gebruik te kunnen maken van toekomstige kansen op de markt. De overheden willen de marktpartijen hierin ondersteunen.

Minister Pinkwart twitterde naar aanleiding van de discussie het volgende: “We willen de kolengestookte elektriciteitsproductie in NRW in 2030 met 70 procent verminderen en wind- en zonne-energie verdubbelen. Dit is een enorme uitdaging.

De VN Klimaattop (COP25) vindt dit jaar plaats van 2 tot 13 december 2019 in Madrid, onder voorzitterschap van Chili. De Conferentie moet de volgende cruciale stappen zetten in het VN klimaatveranderingsproces en ervoor zorgen dat het Klimaatakkoord van Parijs verder geoperationaliseerd wordt.

*Het Benelux Paviljoen is te vinden in de Hall 6, aan de hoofddoorgang van de venue.