Info Burgers » Nieuws » COP26: Benelux-landen lanceren klimaatplatform om expertise te delen

COP26: Benelux-landen lanceren klimaatplatform om expertise te delen

02 nov. 2021

Officiële lancering door de Belgische Klimaatminister Zakia Khattabi op COP26

In het Benelux-paviljoen op de COP26-klimaattop zal vandaag de Belgische minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi (onder Belgisch Benelux-voorzitterschap) samen met de secretaris-generaal van de Benelux Alain de Muyser een digitaal Benelux-Klimaatplatform lanceren. Deze regionale kennishub  https://climate.benelux.int/ zal partners die grensoverschrijdend willen samenwerken rond duurzaamheid bijeenbrengen en een bron zijn van innovatieve projecten. Doel is om uit te groeien tot dé virtuele ontmoetingsplaats om de groene transitie te versnellen in de regio en daarbuiten. 

Verbinden 

In de Benelux is er veel expertise aanwezig om een duurzame samenleving impulsen te geven. Nog te vaak blijft deze kennis onzichtbaar waardoor kansen verloren gaan. De uitdagingen zijn enorm en enkel door expertise en kennis te ontsluiten kan vooruitgang geboekt worden. Dit draagt bij tot het realiseren van de Europese Green Deal die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, met een netto-uitstoot van broeikasgassen die nul is. 

Door een Benelux Klimaatplatform op te richten creëert men een open en toegankelijk tool tussen de drie landen zodat alle relevante actoren en sectoren waaronder wetenschappers, bedrijven, overheidsdiensten, jeugdvertegenwoordigers e.a. vlot informatie met elkaar kunnen gaan uitwisselen door lid te worden van dit ‘Klimaat netwerk’ 

Inspireren 

Het in een digitale vitrine plaatsen van innovatieve projecten of initiatieven uit de ganse regio stimuleert het grensoverschrijdend aangaan van partnerschappen in de meest uiteenlopende domeinen die duurzaamheid vooropstellen.   

Daarnaast zullen talrijke (virtueel of fysiek) activiteiten georganiseerd worden door het Benelux-Secretariaat te Brussel om deze Benelux-klimaatsamenwerking blijvend te stimuleren en in concrete actie om te zetten.