Info Burgers » Nieuws » COVID-19 verlengt termijn publieke consultatie meerjarenplan tot 1 oktober

COVID-19 verlengt termijn publieke consultatie meerjarenplan tot 1 oktober

02 jun. 2020

Op 25 februari startte officieel een open publieksconsultatie om de toekomstige doelstellingen van de Benelux-samenwerking vast te stellen. Deze liep initieel tot 1 juni. Inmiddels werden onze drie landen, samen met vele andere landen, geconfronteerd met COVID-19. Deze gezondheidscrisis kent geen grenzen en laat duidelijk zien dat we enkel “samen” dit virus kunnen overwinnen. En wat daarna?

Hoe kan de Benelux-samenwerking onze burgers en bedrijven helpen om vooruit te komen. We moeten ook ruimer kunnen denken dat deze crisis, kijken hoe we samen stappen vooruit kunnen zetten op verschillende gebieden zoals de interne markt, duurzaamheid en veiligheid. Om u toe te laten samen met ons mee te denken waar samenwerking loont wordt de termijn om reactie te ontvangen verlengd tot
1 oktober 2020.

Dit online platform is opgezet rond acht thema's: arbeidsmobiliteit, mobiliteit - vervoer, de interne markt, energie- en klimaatbeleid, veiligheid, fraudepreventie, een duurzame en rechtvaardige samenleving en klimaatverandering. Maar ook out of the box ideeën blijven zeer welkom.

We nodigen iedereen uit mee te doen aan dit participatieve initiatief: er wordt veel belang gehecht aan wat u als burger, bedrijf of andere belanghebbende in de Benelux als essentieel beschouwt voor de toekomst van onze samenwerking. Het resultaat zal worden vastgelegd in het Benelux-meerjarenplan 2021-2024.