Info Burgers » Nieuws » De aanpak van de internationale georganiseerde handel in drugs via post- en koerierdiensten

De aanpak van de internationale georganiseerde handel in drugs via post- en koerierdiensten

17 feb. 2021

Op 17 februari 2021 vond een door het Secretariaat-Generaal Benelux georganiseerd digitaal event plaats over de aanpak van de internationale georganiseerde handel in (synthetische) drugs via post- en koerierdiensten. Dit thema is een van de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux in 2021. De handel in drugs - het betreft vooral synthetische drugs - via post- en koerierdienstenis een groot probleem en de omvang ervan is sinds het begin van de Covid-19 crisis alleen maar groter geworden. Meer dan dertig vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de douane en de politiediensten van de drie Benelux-landen en Duitsland (NRW) namen aan het overleg deel.

Doel van deze bijeenkomst was om de grensoverschrijdende samenwerking op dit terrein van een impuls te voorzien. De partners bespraken de stand van zaken in hun landen met betrekking tot deze problematiek. Tevens is de link met de cybercriminaliteit is ter sprake gekomen, aangezien een deel van deze drugs via het darknet wordt verhandeld. Het is bij uitstek een dossier met een grensoverschrijdend karakter, mede omdat de drugscriminelen vaak hun pakketten met internationale bestemmingen verzenden via postkantoren in een buurland, veelal vlak over de grens. De juridische knelpunten en mogelijkheden kwamen ook uitgebreid aan de orde, mede dankzij de presentatie van de heer Jean Baptiste Andries, Advocaat Generaal te Luik. Tot slot wisselden de deelnemers van gedachten over de diverse mogelijkheden voor versterking van de internationale samenwerking.