Info Burgers » Nieuws » De Belgische Staatssecretaris Elke Sleurs en het Secretariaat-Generaal werken samen verder aan de fiscale fraudebestrijding

De Belgische Staatssecretaris Elke Sleurs en het Secretariaat-Generaal werken samen verder aan de fiscale fraudebestrijding

09 feb. 2015

Op maandag 9 februari 2015 werd adjunct-secretaris-generaal, de heer Luc Willems, ontvangen door de Belgische Staatssecretaris bevoegd voor de Bestrijding van de fiscale fraude, mevrouw Elke Sleurs, voor een kennismakingsgesprek.

Op Europees en mondiaal vlak groeit het besef dat fiscale fraude grensoverschrijdend moet worden aangepakt. Door de fraude gaan vele miljoenen Euro’s aan publieke middelen verloren. De Benelux heeft hier een belangrijke rol te spelen, onder meer door op kleinere schaal al het voorbeeld te geven en samen voorstellen te doen richting Europese en internationale gremia.

 Het Benelux Secretariaat-Generaal timmert al tien jaar samen met België, Nederland en Luxemburg hard aan de weg. Dit gebeurt onder andere via zijn activiteiten om het misbruik van rechtspersonen en schijnconstructies aan te pakken. De Staatssecretaris sprak haar steun uit voor de fiscale samenwerking en de strijd tegen de fraude op Benelux-niveau en wil dit, ook door middel van een overleg met haar Nederlandse en Luxemburgse ambtsgenoten, voortzetten. Het maakt deel uit van de aanpak die ze via haar beleidsplan aan het Parlement heeft voorgelegd.