Info Burgers » Nieuws » De Benelux als laboratorium voor energie-innovatie en de energie transitie

De Benelux als laboratorium voor energie-innovatie en de energie transitie

28 sep. 2015

Benelux Energie innovaties kunnen rekenen op miljoenen steun uit EU fondsen 

 ‘Energie Innovatie begint in de Benelux! Daarmee opende het Secretariaat generaal van de Benelux de Kick Off Conferentie van het Benelux Energie Expertise Netwerk. Een netwerk dat ondertussen is uitgegroeid tot meer dan 45 organisaties, waaronder instellingen als Energyville uit België , TNO uit Nederland en LIST uit Luxemburg. Doel van het netwerk is door meer grensoverschrijdende samenwerking de transitie naar een groene energie voorziening te versoepelen, versnellen en efficiënter te maken.

In deze eerste bijeenkomst van het netwerk discussieerden Europese, nationale en regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in over de vragen op welke terreinen de Benelux-landen baat hebben bij samenwerking als het gaat om de energie transitie en hoe dit bereikt kan worden Het Benelux netwerk gaat zich richten op onderwijs, flexibiliteit en energie en duurzame mobiliteit.

Het recent door Belgisch Minister Marghem gelanceerde netwerk past uitstekend binnen de reeds bestaande Energie samenwerking in Europa die sterk drijft op regionale clusters. Door de speciale positie van de Benelux Unie in Europa kunnen duurzame energie projecten eenvoudiger grensoverschrijdend worden opgezet en indien nodig ook gezamenlijk om Europese steun aankloppen. Niet voor niets zetten zowel het huidige Luxemburgse, als ook het in 2016 plaatshebbende Nederlandse EU voorzitterschap sterk in op regionale energie samenwerking.

De drie Benelux staten zijn relatief klein, dichtbevolkt en sterk geürbaniseerd. Tegelijkertijd heerst er een enorme bedrijvigheid en zijn er gigantische vervoersstromen. Er is een sterke energie behoefte en de energie opwekking heeft verschillende bronnen doorheen de Benelux die elkaar potentieel aanvullen. Dat maakt dat de Benelux zich goed leent voor test projecten in het kader van de Energie transitie.

De kansen voor Benelux samenwerking werden onderstreept door de aankondiging van het KIC Inno Energy Fonds dat in januari 2016 een call voor energie innovatie projecten zal plaatsen, waarvoor per project potentieel ondersteuning beschikbaar is van 500.000 tot 5.000.000 Euro. 

Quote Belmans :

 “EnergyVille wil een drijvende kracht zijn op weg naar duurzame energievoorziening voor grote stedelijke omgevingen. We streven ernaar om bij de top vijf van Europa te horen op het vlak van innovatief energieonderzoek. Hierbij is nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners en inbedding in goede netwerken cruciaal.

De sterk verstedelijkte Benelux is erg rijk aan kennis en expertise op het gebied van energietransitie. Het bruist er van innovatieve projecten en initiatieven op vele niveaus. Het Benelux Energie Expertise Netwerk kan ons helpen om een sterk netwerk uit te bouwen via contacten en samenwerking met spelers in onze directe buurlanden, onder meer in het kader van KIC InnoEnergy Benelux.”

Professor Dr. Ir. Ronnie Belmans, CEO EnergyVille

Quote Manon Jansen:

“Voor een effectieve en efficiënte overgang naar een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening is internationale samenwerking cruciaal. Niet alleen met het “verre, exotische “ buitenland, maar in eerste instantie ook met overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven bij onze directe buren in de Benelux. We zijn natuurlijke partners, wij delen grote uitdagingen, hebben elkaar daarbij nodig en kunnen ons wederzijds versterken.

Het Benelux Energie Expertise Netwerk is een initiatief met potentie. Het kan de veelzijdige, grote expertise en know-how van onze drie landen in de etalage zetten, bijeenbrengen en vergroten. Dit komt onze samenlevingen ten goede en versterkt tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie van onze bedrijven. Ik ben dan ook verheugd een aantal innovatieve, toonaangevende Nederlandse organisaties onder de leden te vinden.”

Manon Janssen, Boegbeeld van de Nederlandse Topsector Energie