Info Burgers » Nieuws » De Benelux gaat ondergronds…

De Benelux gaat ondergronds…

08 feb. 2011

Om rampen te vermijden, bijvoorbeeld met  ondergrondse gasleidingen,  is het vanuit veiligheidsstandpunt noodzakelijk een duidelijk beeld te krijgen over welke leidingen er in de bodem zitten en wie ervoor verantwoordelijk is. Zeker in de Benelux-ondergrond, dewelke een kruispunt is van o.a.  grensoverschrijdende gas-, elektriciteits- en telecomnetwerken.

Daarom bracht de Benelux de betrokken stakeholders uit de drie landen samen. Beleidsmakers (overheidsdiensten en agentschappen), netwerkbeheerders, privé-actoren (uit de telecom- en bouwsector) vernamen niet alleen meer over de juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als het gaat om ondergrondse leidingen maar ook hoe de informatievoorziening zo optimaal en transparant mogelijk tussen hen allen kan verlopen. Dit om ervoor te zorgen dat elke betrokkene weet wat er onder grond zit en wie wat beheert.

De Benelux wil zo op termijn komen tot een duidelijk gestroomlijnde aanpak over het beheer van en informatie over ondergrondse leidingen in de drie landen.