Info Burgers » Nieuws » De Benelux-instellingen ontmoeten elkaar

De Benelux-instellingen ontmoeten elkaar

07 sep. 2010

Tijdens een ontmoeting tussen de hoogste vertegenwoordigers van de Benelux-instellingen werden de huidige evoluties met betrekking tot de vernieuwing van deze instellingen besproken. Zo kwam naast de ratificatie van het nieuwe Benelux-verdrag van 2008 ook de onderhandelingen over het internationaal zetelakoord en de vernieuwing van het Benelux-parlement. Ook werd ingezoomd op de besprekingen over een beperkte uitbreiding van de taken van het Benelux-gerechtshof dat eveneens implicaties heeft voor het Benelux bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE). Het Secretariaat-generaal stond eveneens stil bij het huisstijltraject en de communicatiestrategie dat wordt ontwikkeld.

De aanwezigen spraken af om de informatie-uitwisseling welke werd opgestart voor alle Benelux-medewerkers verder wordt gezet tussen de verschillende instellingen.

Na afloop was iedereen het eens met de gastheer, de heer E. Simon van het BBIE, dat dergelijke jaarlijkse bijeenkomsten nuttig zijn.