Info Burgers » Nieuws » DE BENELUX-LANDEN PLUKKEN DE VRUCHTEN VAN DE FISCALE SAMENWERKING EN STRIJD TEGEN DE FRAUDE

DE BENELUX-LANDEN PLUKKEN DE VRUCHTEN VAN DE FISCALE SAMENWERKING EN STRIJD TEGEN DE FRAUDE

27 okt. 2015

Onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven en in bijzijn van zijn adjuncten, Luc Willems en Alain de Muyser, vond in het Gouvernementsgebouw van de Nederlandse Provincie Limburg, op 27 oktober 2015, de tweejaarlijkse vergadering van het Benelux Strategisch Overleg Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude plaats.

Aan dit Benelux Strategisch Overleg nemen delegaties van een hoogambtelijk niveau van de Benelux-landen deel om de samenwerking te evalueren en beslissingen te nemen over activiteiten die binnen de Benelux verder ontwikkeld moeten worden om samen op te trekken tegen de fiscale fraude. Het is daarbij eveneens belangrijk dat op beleidsvlak kennis wordt uitgewisseld en de landen inspiratie bij elkaar op kunnen doen.

Tijdens de vergadering blikten de delegaties ook terug op een aantal concrete en succesvolle projecten, die werden uitgewerkt door de expertgroepen. Het ging daarbij onder andere om de controle binnen de paardensector en de Social Network Analysis om de BTW-carrouselfraude aan te pakken. De aanwezigen bij het Overleg gaven aan dat dergelijke initiatieven een meerwaarde betekenen in de strijd tegen de fiscale fraude.

De experts zullen de komende tijd op eenzelfde manier verder werken binnen de vele projecten die gepland staan, , onder andere op het gebied van de BTW-teruggaafprocedure, accijnzen, intelligence, administratieve samenwerking, de invordering… .