Info Burgers » Nieuws » De Benelux organiseert een conferentie over duurzame ontwikkeling

De Benelux organiseert een conferentie over duurzame ontwikkeling

15 okt. 2014

Het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Benelux Secretariaat-Generaal en de Benelux-werkgroep Natuur- en Milieueducatie NME en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling EDO organiseren een Benelux-Conferentie in Gent (18 tot 20 november) met als titel "Leren in transitie". 

Via deze conferentie willen de verschillende stakeholders van de Benelux op het gebied van natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling laten zien aan burgers en toekomstige besluitvormers (jongeren) dat enkel via een circulaire aanpak van de economie een duurzame samenleving kan worden bereikt.

De conferentie bouwt voort op het proces dat tijdens de Benelux-conferentie 2013 in Nederland werd opgestart. Centraal stond toen de discussie over de rol van NME/EDO in een transitie naar een groene economie. Verschillende visies, praktijken en competenties passeerden de revue.

Met de conferentie in Vlaanderen wordt dat thema verbreed en verbonden met transities binnen heel wat andere systemen: energie, voedsel, bouwen en wonen, mobiliteit, gezondheid, kennis en leren, materialen. We nemen de verschillende transitie-initiatieven (transitiemanagement, transitiesteden…) tijdens de eerste dag van de conferentie kritisch onder de loep.

Op basis van concrete transitiepraktijken tijdens de tweede dag onderzoeken we de rol van educatie verder in dialoog met projecten bij de Benelux-partners. Dan worden de deelnemers ondergedompeld in transitiepraktijken: in kleinere groepen waaiert de conferentie uit over Gent om op locatie (transitie)praktijken te ontdekken, te onderzoeken en te bediscussiëren.