Info Burgers » Nieuws » De Benelux-samenwerking kan een rol vervullen bij het promoten van decent work

De Benelux-samenwerking kan een rol vervullen bij het promoten van decent work

08 feb. 2016

Nederland organiseerde in het kader van zijn voorzitterschap van de Europese Unie een sterke conferentie rond het thema ‘Promoting decent work’ op 8 en 9 februari 2016. Om tot ‘fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon’ te komen, vroeg Minister Asscher om over de grenzen en de obstakels heen te stappen in de strijd tegen sociale dumping en sociale fraude. Tijdens deze twee dagen verzamelden niet alleen overheidsdiensten op het vlak van sociale zekerheid, arbeid en belastingen zich, maar ook sociale partners, vakbonden, onderzoeksinstituten en vertegenwoordigers van de Europese Unie zich in Amsterdam.

De Benelux was eveneens vertegenwoordigd en mocht bovendien rekenen op de Belgische Staatssecretaris bevoegd voor de Strijd tegen de sociale fraude, dhr. Bart Tommelein, om de voordelen van de Benelux-samenwerking uiteen te zetten.

De Staatssecretaris herhaalde zijn pleidooi voor samenwerking om sociale dumping en sociale fraude, een groeiend probleem, te kunnen bestrijden.  De Benelux is het voorbeeld dat lidstaten meer kunnen bereiken als ze gezamenlijk optrekken. De Benelux-aanbeveling 'sociale dumping', ondertekend op 23 september 2015, geeft hier een kader voor. Als gevolg van deze aanbeveling, werken de Benelux-landen nu verder aan het uitwisselen van gegevens, het harmoniseren en op elkaar afstemmen van procedures en systemen en het doen van gezamenlijke controles.

Gedurende de conferentie was een vaak terugkerende noodkreet dat de handhaving op grensoverschrijdend niveau verbeterd moet worden. De Benelux zal daarom onderzoeken via welke maatregelen het hieraan kan bijdragen.