Info Burgers » Nieuws » De Benelux stelt de aandachtspunten vast aan de gezamenlijke oefening rond dierziektebestrijding

De Benelux stelt de aandachtspunten vast aan de gezamenlijke oefening rond dierziektebestrijding

12 mei. 2010

De leden van de werkgroep belast met de oefening rond de Benelux-samenwerking bij dierziektebestrijding zijn op 10 mei 2010 bijeengekomen om een gemeenschappelijk advies ter attentie van de CVO’s op te stellen omtrent het vervolgtraject van de gezamenlijke oefening rond crisisbeheersing bij de uitbraak van mond- en klauwzeer, die op 25 maart jl. in Den Haag plaatsvond onder het toeziend oog van de veterinaire diensten van de drie Benelux-landen.

 

Deze aanbevelingen zijn bovenal gericht op beter overleg tussen de buurlanden bij een dierziektecrisis. Zodra het advies definitief door de leden is vastgesteld, zal het worden aangeboden aan de CVO’s, die op 11 juni 2010 bijeenkomen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De CVO’s zullen dan besluiten of een werkgroep al dan niet moet worden opgedragen nadere invulling te geven aan een of andere aanbeveling.

 

De delegaties waren zeer ingenomen met het feit dat het doel van de oefening kon worden bereikt, namelijk elkaar leren kennen, elkaar inzicht verschaffen in de werkwijzen in elk van de Benelux-landen op het gebied van dierziektebestrijding met de focus op mond- en klauwzeeren vaststellen van mogelijke lacunes naar afstemming om deze voor de toekomst op te lossen.