Info Burgers » Nieuws » “De Benelux-Veiligheidsweek versterkt de wil van de landen om gezamenlijk op te treden tegen wat onze samenleving bedreigt” #BNLSecurity2017

“De Benelux-Veiligheidsweek versterkt de wil van de landen om gezamenlijk op te treden tegen wat onze samenleving bedreigt” #BNLSecurity2017

16 nov. 2017

Een week gericht op Benelux-uitdagingen rond Veiligheid

Videoboodschap van secretaris-generaal Thomas Antoine naar aanleiding van de start van de Benelux-Veiligheidsweek, klik hier

Van 17 november tot 24 november 2017 worden onder Nederlands voorzitterschap verschillende events georganiseerd rond het thema Veiligheid, één van de prioriteiten van de Benelux-samenwerking. Tijdens de recente Benelux-top hebben de regeringsleiders verklaard dat zij hun samenwerking op het gebied van Veiligheid willen intensiveren.

De Benelux Unie buigt op meer dan 10 jaar samenwerking van politie, justitie, migratie en crisiscentra. De sterke banden tussen de veiligheidsdiensten en het opgebouwde vertrouwen stellen de drie landen in staat nieuwe stappen voorwaarts te zetten en grenzen en obstakels beter te neutraliseren. De Benelux kan actie ondernemen door deze via verdragen en afspraken vast te leggen. Zo worden de onderhandelingen voor een nieuw Benelux-politieverdrag (voorzien in 2018) voortgezet en versneld.

Veiligheid is niet alleen een zorg voor politie en justitie, maar ook bestuurlijke overheden zoals steden, gemeenten,  belastingdiensten spelen een belangrijke rol in de preventie en detectie van criminele netwerken.

De Benelux is ook actief in de strijd tegen criminele fenomenen. Criminelen zoeken landsgrenzen op om onregelmatigheden te onttrekken aan het zicht van de veiligheidsdiensten. Zo is er ook aandacht voor mensenhandel, met een focus op de zorg voor slachtoffers.  'Last but not least' strijdt de Benelux al vijftien jaar lang tegen fiscale fraude en wordt deze samenwerking verder geïntensifieerd.

Wat staat  er op het programma?

(1) 17 november: Benelux-seminar over de strijd tegen uitbuiting van kinderen bij mensenhandel

(2) 21 november: Benelux-Conferentie Veerkrachtig Bestuur: Veerkrachtig lokaal bestuur tegen ondermijning van de democratische rechtsstaat en open samenleving.

(3) 22 november: Bijeenkomst over cybersecurity

(4) 24 november: Plenaire zitting van het Benelux-Parlement met een discussie over de drugsproblematiek  in de Benelux

 

Tijdens deze week zullen er ook controles op het terrein plaatsvinden om de veiligheid van de burgers te verhogen.