Info Burgers » Nieuws » De Benelux werkt in 2012 verder rond veiligheid, duurzaamheid en economie

De Benelux werkt in 2012 verder rond veiligheid, duurzaamheid en economie

19 dec. 2011

Op zaterdag 17 december 2011 lichtte Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux, in naam van het Benelux Comité van Ministers het jaarplan 2012 toe tijdens de plenaire zitting van het Benelux-parlement in Den Haag. Dit plan somt alle uitdagingen op die de drie landen in 2012 samen aangaan.

Van Laarhoven beklemtoonde hierbij het resultaatgericht inspelen op actuele onderwerpen. Concrete thema’s die hij onder meer aanhaalde waren een nieuw project over de stedelijke aanpak van energiebesparing (reductie C02), het afstemmen van het regionaal grensoverschrijdend spoorvervoer, de lancering van een webportaal voor grensarbeiders,  de strijd tegen fiscale en sociale fraude en de samenwerking rond de verduurzaming van logistiek.

De eerste reacties hierop vanuit het Benelux-parlement waren alvast positief. Zo sprak de heer Ph. Collard, Benelux-parlementslid,  over maatschappelijk zeer relevante en nuttige onderwerpen om samen tussen de landen op te nemen.

Het Benelux-jaarplan zal nu verder besproken worden in de commissies van het Benelux-parlement.