Info Burgers » Nieuws » De Benelux zet de strijd tegen sociale fraude voort

De Benelux zet de strijd tegen sociale fraude voort

19 mei. 2015

Onder Belgisch voorzitterschap kwam op 19 mei 2015 op het BeneluxSecretariaat-Generaal het Benelux Strategisch overleg "Sociale Reglementering en strijd tegen de fraude" bij elkaar. Dit overleg was  georganiseerd om de resultaten van ruim een jaar Benelux-samenwerking op het gebied van de sociale fraude en sociale dumping te evalueren. Tijdens de Sociale Benelux-Top van 13 februari 2014 hadden de Benelux-bewindslieden immers afgesproken om gezamenlijk op te trekken tegen deze ongewenste fenomenen. Het belang hiervan werd onlangs nog bevestigd door de Eerste Ministers tijdens de Benelux-Top van 29 april 2015.

Na het voorleggen van een aantal concrete resultaten en projecten, werd tijdens het overleg afgesproken om de samenwerking binnen de werkdomeinen ‘schijnconstructies’, ‘frauduleuze uitzendkantoren’ en ‘uitkeringsfraude’ voort te zetten en onder andere een nieuwe gezamenlijke controle te organiseren en aanbevelingen te doen om de A1 (detacherings)procedure misbruik- en fraudebestendiger te maken. Dergelijke initiatieven zullen bovendien vastgelegd worden in een officiële Benelux-aanbeveling, die binnenkort door de bevoegde ministers ondertekend zal worden.

In het najaar zal het Secretariaat-Generaal samen met de bevoegde overheidsdiensten en de sociale partners een Conferentie organiseren rond de sociale fraude. Vanwege de waarde die de Benelux-landen hechten aan een goede samenwerking op dit vlak met de Europese Commissie en de andere Europese landen en de noodzaak hiervan, zullen de Benelux-landen hun standpunten ook overmaken op Europees niveau.