Info Burgers » Nieuws » De Benelux zet zich in voor relanceplannen inzake circulaire bouw

De Benelux zet zich in voor relanceplannen inzake circulaire bouw

10 sep. 2020

Op 10 september 2020 hebben het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de ambassades van het Koninkrijk der Nederlanden en van het Groothertogdom Luxemburg in Brussel een webinar over circulaire bouw georganiseerd. Deze onder Nederlands voorzitterschap gehouden webinar heeft het vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de Beneluxlanden mogelijk gemaakt sleutelelementen van hun beleid te delen, belangrijke ontwikkelingen in de bouwsector te bespreken en nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden voor het voetlicht te brengen met als doel bepaalde economische relanceplannen voor onze landen uit te stippelen. 

De Benelux telt ongeveer 126 miljoen ton bouwafval. Het is dan ook belangrijk, in deze moeilijke tijden, met name voor de constructie- en bouwsector, vastberaden naar de toekomst te kijken en onze economieën en onze samenlevingen opnieuw op te bouwen door het stimuleren van recycling en het gebruik van bouw- en sloopafval zowel als door het aanmoedigen van het gebruik van gerecycled bouwafval bij het publiek. 

In zijn openingstoespraak heeft de ambassadeur van Nederland, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, het belang van het samenwerken rond economische en milieubelangen in de constructie- en bouwsector onderstreept. Tal van sprekers hebben aangedrongen op het belang van kennisuitwisseling over het beleid, door de gebieden te identificeren waarvoor nationale projecten in een regionale samenwerking kunnen worden ingebed en door na te gaan welke samenwerkingsmogelijkheden in de bouwsector bestaan, te meer daar de bedrijven bereid zijn deze uitdaging proactief aan te gaan. 

Gelet op de uitdagingen van de circulaire economie biedt de Benelux Unie mogelijkheden en juridische instrumenten om tot een afgestemd beleid inzake gegevensverzameling te komen, om de gescheiden verwerking van afvalstromen aan te moedigen, om het afvaltransport te faciliteren en om een Benelux-markt voor secundaire grondstoffen tot stand te brengen. 

Bovendien kan de Benelux-samenwerking dienen als proefterrein voor de Europese ambities en doelstellingen door ideeën in het kader van pilotprojecten af te toetsen, door systemen uit te proberen en te verbeteren en door vervolgens hun ervaringen met hun Europese partners te delen.

De Belgische adjunct-secretaris-generaal, Rudy Huygelen, heeft deze ochtend afgesloten door te onderstrepen dat de conclusies van de webinar binnenkort aan de directeuren-generaal van de Benelux-lidstaten zullen worden gepresenteerd. 

Benelux-initiatieven

Sinds 2015 is, op verzoek van de ministers, de transitie naar een circulaire economie een van de prioriteiten van de Benelux Unie geworden. Enkele projecten zijn reeds uitgevoerd zoals de in 2015 en 2017 gesloten ministeriële overeenkomsten over de einde-afvalfasecriteria voor papier en het bouw- en sloopafvalbeheer, zowel als een studie voor het verbeteren van de herstelbaarheid van goederen, alsmede educatie en bewustwording rond het thema circulaire economie.