Info Burgers » Nieuws » De bouw van de 4e sluis van Ternaaien is gestart !

De bouw van de 4e sluis van Ternaaien is gestart !

07 sep. 2011

Op 7 september 2011 heeft de Waalse Minister van Openbare Werken, Benoît Lutgen, in aanwezigheid van hoge vertegenwoordigers van de Nederlandse Regering, het officiële startschot gegeven voor de werken voor de bouw van de 4e sluis van Ternaaien.

De sluis van Ternaaien zal tegen 2015 een strategisch kruispunt vormen aangezien deze een verplicht doorgangspunt zal zijn voor verkeer tussen de Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse waterwegen. Deze sluis zal ook fungeren als toegangspoort voor de Waalse binnenhavens naar de havens van Antwerpen en Amsterdam.

Met deze sluis, 225 meter lang en 25 meter breed, zal het mogelijk zijn meer scheepvaartverkeer toe te laten aangezien deze geschikt zal zijn voor schepen tot 9000 ton, de werkgelegenheid te bevorderen, de verkeersveiligheid te verbeteren, de mobiliteit te verhogen en de gevolgen voor het milieu te verkleinen.

Gelet op het grensoverschrijdende karakter vond intensief overleg tussen Wallonië en Nederland over de bouw van deze sluis. Dit overleg heeft de ondersteuning gekregen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux.