Info Burgers » Nieuws » De eerste Campus France Benelux-dagen van het hoger onderwijs

De eerste Campus France Benelux-dagen van het hoger onderwijs

12 mei. 2016

Benelux zet besluit over erkenning diploma’s in de schijnwerpers

 Op 12 en 13 mei 2016 organiseert Campus France, het Franse agentschap voor de promotie van het hoger onderwijs studentenmobiliteit,  de eerste "Campus France Benelux-dagen” te Lille (FR) in samenwerking met de Franse Ambassades in België, Luxemburg en Nederland. Ook het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie speelt hierbij een actieve rol.

Tijdens deze twee dagen staat de universitaire en wetenschappelijke samenwerking tussen Frankrijk en de Benelux-landen centraal. Belangrijke spelers uit hoger onderwijsinstellingen van Frankrijk en de Benelux-landen worden zo verenigd en leren elkaar beter kennen.

Benelux-input
Op 12 mei wordt in de voormiddag,  mede door het Benelux-Secretariaat,  een verkennende bijeenkomst van experts van het hoger onderwijs van Frankrijk en de Benelux-landen georganiseerd. Doel is om ideeën uit te wisselen over het Benelux-besluit rond automatische wederzijdse generieke niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs.

In de namiddag vinden thematische uiteenzettingen en  ronde tafels plaats voor een groot publiek. Peter Janssens, van het Benelux-secretariaat,  geeft een uiteenzetting over ‘het hoe en waarom van de automatische diploma-erkenning tussen de Benelux-landen’. De heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, neemt deel aan een rondetafelgesprek met als thema ‘ de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt, jong gediplomeerden aan het werk:  stages, diploma-erkenning, werkgelegenheid’. Hij gaat daarbij dieper in  op hoe de Benelux-samenwerking arbeidsmobiliteit stimuleert door projecten op te starten rond grensoverschrijdende stages voor jongeren.

De tweede dag, 13 mei, bestaat uit workshops waarin de verschillende structuren van hoger onderwijs in de landen aan bod komt. Ook is er ruimte voor bilaterale ontmoetingen tussen  vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen. Het Benelux-secretariaat verschaft aan de deelnemers, doormiddel van een stand, meer informatie  over de Benelux website voor grensarbeiders  http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/nl/ die recent werd uitgebreid met een luik over erkenning van diploma’s in het buurland.

Interesse in Benelux-diplomabesluit
Sinds de ondertekening van Benelux-besluit over diploma-erkenning tonen de aangrenzende regio’s, zoals Frankrijk en Noordijn-Westfalen, hierin interesse. De Campus France Benelux-dagen zijn de ideale gelegenheid om hierop dieper in te gaan.