Info Burgers » Nieuws » De Golfstaten informeren zich over de Benelux-samenwerking

De Golfstaten informeren zich over de Benelux-samenwerking

24 okt. 2013

Onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux, vond op het Benelux-Secetariaat-Generaal een ontmoeting plaats met vertegenwoordigers van de GCC, the Gulf Cooperation Council. Dit is een regionale organisatie tussen 6 lidstaten in de golfregio: Bahrain, Koeweit, Oman, Qatar,  Saoudie Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.   De GCC wou meer vernemen over hoe de samenwerking tussen de drie landen gestructureerd is, welke thema’s tussen de partners spelen en de resultaten die geboekt worden.   De heer J. van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux, ging dieper in op de actuele onderwerpen waar rond dagelijks wordt samengewerkt alsook de toekomstige uitdagingen van het partnerschap. De vertegenwoordigers van de Luxemburgse en Nederlandse delegatie spitsten meer toe op de politieke samenwerking en de gezamenlijke standpunten die door Benelux soms in andere internationale fora worden ingenomen.