Info Burgers » Nieuws » De Green Growth Strategy is een OECD-Benelux-project

De Green Growth Strategy is een OECD-Benelux-project

12 sep. 2011

Op vrijdag 7 september werd op de hoofdzetel van de OECD te Parijs het LEED-project ‘Indicators of local transition to a low-carbon economy’ gelanceerd. Het is de eerste maal dat het Secretariaat-generaal van de Benelux een partnership met OECD aangaat.   In het kader van de vergroening van de economie zullen de OECD en Benelux samen een reeks indicatoren opstellen die als beleidsinstrument kunnen gebruikt worden. Het realiseren van een groene groei heeft immers impact op jobcreatie, vorming, innovatie en investeringen.   De expertise die Benelux heeft inzake grensoverschrijdende samenwerking is de meerwaarde in dit gemeenschappelijke project. Samen met de OECD-experten zullen de Benelux-delegaties en het Secretariaat-generaal de werkzaamheden organiseren en in 2012 de resultaten voorstellen.     v.l.n.r.:  Alain de Muyser (Secretariaat-Generaal van de Benelux, Luxemburgse Adjunct-secretaris-generaal), Sergio ARZENI (OECD-Directeur),  Miguel MARQUEZ (Luxemburgse Ambassade), Belgisch Ambassadeur Y. HAESENDONCK, Dr. Christina MARTINEZ-FERNANDEZ (OECD-Policy Analyst), Nederlands Ambassadeur E. WELLENSTEIN, Jan P.R.M. van Laarhoven (Secretariaat-Generaal van de Benelux, Secretaris-generaal), Luc Willems (Secretariaat-Generaal Benelux, Belgische Adjunct-secretaris-generaal)