Info Burgers » Nieuws » De inschrijvingen voor de Benelux-Conferentie van 2014 zijn open !

De inschrijvingen voor de Benelux-Conferentie van 2014 zijn open !

19 jun. 2014

Het Benelux Secretariaat-Generaal en de Benelux-Werkgroep Natuur-en MilieuEducatie NME en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling EDO en Het Vlaams Gewest (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) organiseren een conferentie met als titel ‘Leren in transitie’ Deze zal worden gehouden in Gent van 18 tot 20 november 2014 en is gekoppeld aan de Vlaamse dag voor natuur- en milieueducatie (18 november 2014).

De conferentie kadert in een werkcyclus over de relatie NME/EDO – circulaire economie. Met deze conferentie in Vlaanderen is het de bedoeling dit thema te verbreden en te verbinden met transities inzake systemen als : energie, voedsel, bouwen en wonen, mobiliteit, gezondheid, kennis en leren, en materialen.

Het Groothertogdom Luxemburg zal deze werkcyclus in 2015 beëindigen.

Op 16 juni vond in Trier (Rheinland-Pfalz in Duitsland) de eerste Educatiedag van de Grande Région plaats. Het Benelux Secretariaat-Generaal heeft daar de geboekte resultaten van de werkzaamheden op Benelux-niveau rond natuur-en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling gepresenteerd.

Meer informatie op: https://www.benelux.int/nl/kernthemas/leefmilieu/natuur-en-milieueducatie-en-educatie-voor-duurzame-ontwikkeling-de-benelux

Stand_Trier.jpg

Gezamenlijk stand met het Luxemburgs referentiecentrum Hollenfels i.v.m. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Dit centrum zal de Benelux-conferentie van 2015 organiseren.