Info Burgers » Nieuws » De Interne Markt, een topprioriteit voor de Benelux en Europa

De Interne Markt, een topprioriteit voor de Benelux en Europa

26 mrt. 2015

Single Market Forum , 25 en 26 maart Riga.

De Interne Markt is een topprioriteit voor de Benelux  landen. Dat bewees de deelname van overheden en stakeholders uit de Benelux aan de Single Market Conference van de Europese Commissie in Riga. Er liggen grote kansen op de interne markt, maar bedrijven en consumenten ondervinden nog steeds grote belemmeringen bij het volop benutten ervan. Europa en de Benelux pleitten voor snelle verandering.

Nadat het SG Benelux, in samenwerking met de Ministeries van Economische Zaken in oktober 2014 het Benelux Interne Markt Forum  organiseerde in het kader van de Europese inventarisatie van interne markt barrières, werden in Riga de eindconclusies gepresenteerd van alle regionale workshops. Het Secretariaat Generaal kon door actieve participatie nogmaals zijn aanjagende en aanvullende rol  op regionaal vlak en als voorloper in Europa voor het voetlicht brengen. Een belangrijk thema voor discussie was  het belang van de digitale Interne Markt en de problemen die huidige regelgeving daarbij nog opleveren.  Hierbij werd ook  het online afgrenzen van markten door ondernemingen besproken(Geo-blocking).  Daarnaast stuitte ook de grote administratieve last voor midden- en kleinbedrijf veroorzaakt  door  de nieuwe Europese BTW regeling op kritiek.

De conferentie had een high level bezetting met Europees Commissaris Interne Markt Bienkowska, Mevrouw Reizniece minister van Economische Zaken van Letland en de voorzitster van de Commissie Interne Markt mevrouw Ford uit het Europees Parlement. Zij gaven een eenduidig signaal af dat een eenvormige Interne Markt van ultiem belang is voor  consumenten en bedrijven, met name ook het MKB. Het zijn juist deze ondernemingen die voor  groei en nieuwe banen moeten zorgen.

De Benelux-samenwerking  over de Interne Markt zal verdiept worden om  op een aantal beleidsterreinen het voortouw te nemen binnen Europa. De drie premiers van de Benelux-landen zullen hiertoe eind april een officiële  top beleggen rondom de Interne Markt en een verklaring geven over op welke terreinen zij wensen dat er meer samengewerkt wordt. 

link naar de brochure over het Benelux Interne Markt Forum:

Het Benelux Forum Market: Naar een functionerende interne markt voor het bedrijfsleven

The Benelux Forum: Making the Internal Market work for Business

Speech van Eurocommissaris Bienkowska:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4691_en.htm