Info Burgers » Nieuws » De ministers van Energie van het Pentalateraal Energieforum versterken coördinatie bij aardgasopslag

Pentalateraal Energieforum

De ministers van Energie van het Pentalateraal Energieforum versterken coördinatie bij aardgasopslag

30 mrt. 2022

De ministers van Energie van het zogeheten Pentalateraal Energieforum (bestaande uit de Benelux en Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) hebben in Berlijn een politieke verklaring ondertekend om hun coördinatie rond de opslag van aardgas te versterken. Gezien de huidige geopolitieke situatie doen zij dit om de continuïteit van de gasvoorziening voor Europese burgers en bedrijven tijdens de komende winters te waarborgen, de hoge energierekeningen te verlichten en de soepele werking van de Europese energiemarkt te bevorderen. 

"Het Pentalateraal Energieforum heeft in het verleden een voortrekkersrol vervuld bij het tot stand brengen van samenwerking op energiegebied over de grenzen heen", onderstreept Claude Turmes, minister van Energie van Luxemburg en huidig voorzitter van het Pentalateraal Energieforum. "In de huidige gespannen geopolitieke situatie zijn gasopslagplaatsen zeer belangrijke activa om niet alleen de goede werking van de Europese gasmarkt te bevorderen, maar ook de zekerheid van de gasvoorziening. Wij werken nauw samen aan geschikte kaders om deze gasopslag effectief en efficiënt te gebruiken".

In de recente voorstellen van de Europese Commissie over gasopslag benadrukken de zeven ministers van Energie dat zij samen staan en hun activiteiten in een regionale context coördineren om mogelijke verschillen tussen landen op het gebied van nationale wetgeving, capaciteit, opslag, en gasverbruik te overbruggen. 

Om aan deze Europese opslagverplichtingen te voldoen, achten de ministers het van belang om grensoverschrijdend gebruik te blijven maken van opslagfaciliteiten, ook in en uit Europese derde landen. Landen met beperkte of geen opslagcapaciteit moeten hun nationale gasbedrijven actief stimuleren om gebruik te maken van opslagcapaciteit in andere landen. In de politieke verklaring benadrukken de ondertekenaars dat opslag verplichtingen marktvriendelijk moeten zijn en verenigbaar met de Europese interne energiemarkt. Ook moeten de kosten hiervan eerlijk over de landen moeten worden verdeeld. 

Naast samenwerking en coördinatie over gasopslagverplichtingen zullen de landen van het Pentalateraal Energieforum hun werkzaamheden op nationaal, regionaal en EU-niveau intensiveren om sneller werk te maken van energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen, met name met betrekking tot het REPowerEU-plan dat binnenkort door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd. 

Pentalateraal Energieforum

De Benelux-landen hebben samen met Duitsland en Frankrijk in 2005 het Pentalateraal Energieforum opgericht. Sinds 2011 zijn ook Oostenrijk en Zwitserland toegetreden. Het is een samenwerkingsverband tussen regeringen, regulatoren, netwerkbeheerders en marktspelers. De bevoegde energieministers komen regelmatig samen. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux verzorgt het secretariaat. Samen ontwikkelt Penta initiatieven om de Europese interne energiemarkt te vervolmaken.