Info Burgers » Nieuws » De Nederlandse minister Koenders bezoekt de Benelux

De Nederlandse minister Koenders bezoekt de Benelux

22 okt. 2014

De kersverse Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, bracht een bezoek aan het college van secretarissen-generaal en het personeel van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel.

De minister informeerde zich over de lopende projecten binnen Benelux-verband en de behaalde resultaten tijdens het Nederlands Voorzitterschap. Hij onderstreepte en waardeerde de uitvoering die aan de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap, nl. arbeidsmobiliteit, transport en logistiek en fraudebestrijding gegeven is. Hij had ook aandacht voor het energie-thema en de bevoorradingszekerheid.

Hij toonde zich tevreden en bedankte het personeel voor haar inzet om de samenwerking doelgerichter en zichtbaarder te maken.