Info Burgers » Nieuws » De Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) toont interesse in Benelux-organisatie

De Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) toont interesse in Benelux-organisatie

21 jun. 2016

Het college van secretarissen-generaal van de Benelux (Jan van Laarhoven, Luc Willems en Alain de Muyser) ontving samen met het Luxemburgs Voorzitterschap en een delegatie uit België de vertegenwoordigers van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) op het Benelux-secretariaat. De EAC, die op officiële missie is in Brussel, wilde meer vernemen over de praktische en politieke werking van de Benelux-samenwerking. 

Na een inleiding van het Luxemburgs voorzitterschap ging het college dieper in op hoe de Benelux is georganiseerd en de dagelijkse werking. De Belgische delegatie stelde de politieke samenwerking tussen de drie landen voor. 

De secretaris-generaal van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, Liberat Mfumukeko wees op het belang van regionale samenwerking en vond het zeer interessant meer te leren over de Benelux-samenwerking, dat reeds een lange geschiedenis kent. 

 De Oost-Afrikaanse Gemeenschap werd in 2000 opgericht  en is een regionale intergouvernementele groepering bestaande uit 5 lidstaten : Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania en Uganda. Ze heeft als doel de samenwerking tussen de partnerlanden op het gebied van politiek, economie en sociale zaken te verbreden en te verdiepen. Zo vormen deze landen samen een douane-unie en een vrij handelsgebied met gemeenschappelijke externe tarieven.