Info Burgers » Nieuws » De parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen onderzoeken de grens-effecten van klachten

De parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen onderzoeken de grens-effecten van klachten

10 feb. 2014

Voor de eerste maal hebben de parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen elkaar ontmoet. Deze overlegvergadering vond plaats op 10 februari in het Secretariaat-generaal te Brussel. Naast de Nederlandse, Luxemburgse en Belgisch parlementaire federale ombudsmannen, waren ook de ombudsdienst van het Benelux-parlement, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap aanwezig. De parlementaire ombudsmannen werken vanuit nationale en regionale bevoegdheden. Doel van de vergadering was om de grensoverschrijdende aspecten in beeld te krijgen. Tijdens de besprekingen bleek dat vooral inzake arbeidsmobiliteit, fiscaliteit, sociale zekerheid en transport er klachten zijn van burgers. De parlementaire ombudsmannen erkenden dat binnen de bestaande Benelux-samenwerking van regeringen en parlementen, ook op hun terrein een regelmatig contact wenselijk is. Afgesproken werd om jaarlijks een overleg te organiseren tussen de parlementaire ombudsmannen en daarnaast een thematische vergadering over een thema dat prioritair naar voor komt in de klachten inzake grensoverschrijdend verkeer.Op de verschillende websites van de parlementaire ombudsmannen zal ook melding gemaakt worden van de sites van de collega’s.   Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

www.ombudsman.be
www.federalombudsman.be
www.ombudsman.lu
www.nationaleombudsman.nl
www.le-mediateur.be
www.dg-ombudsmann.be
www.vlaamseombudsdienst.be
www.benelux-parlement.eu