Info Burgers » Nieuws » De parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen publiceren hun jaarverslagen

De parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen publiceren hun jaarverslagen

29 jul. 2015

Op 16 maart 2015 vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel overleg plaats tussen de parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen. Doel was om klachten van burgers die een grensoverschrijdend karakter hebben te identificeren. Zo kwamen o.a. thema’s zoals arbeidsmobiliteit en uitbetaling van pensioenen in het vizier.

De Nederlandse, Luxemburgse en Belgische parlementaire federale ombudsmannen, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap alsook van de Belgische pensioendienst spraken daarbij ook af om hun jaarverslagen te publiceren op de Benelux-website.

Doel is om hun signaalfunctie in regionaal verband extra te beklemtonen.