Info Burgers » Nieuws » De parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen willen aandacht voor grens-effecten van klachten

De parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen willen aandacht voor grens-effecten van klachten

16 mrt. 2015

Voor de tweede maal sinds 2014 hebben de parlementaire ombudsmannen van de Benelux-landen elkaar ontmoet. Dit overleg vond plaats op 16 maart 2015 op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel.

Naast de Nederlandse en Belgisch parlementaire federale ombudsmannen, waren ook de ombudsdienst van het Benelux-parlement, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap alsook van de Belgische pensioendienst aanwezig.

Doel van de vergadering was om de grensoverschrijdende aspecten in beeld te krijgen. Tijdens de bespreking bleek dat er vooral rond arbeidsmobiliteit en uitbetalingen van pensioenen klachten zijn van burgers. Vervolgafspraken werden gemaakt om tijdens een volgend overleg dieper in te gaan op één van deze thema’s.

De ombudsdiensten ervaren het als zeer nuttig om in Benelux-kader samen te komen om hun signaalfunctie in regionaal verband te versterken. Mevrouw Maya Detiège, voorzitster van het Benelux-parlement, stelde dan ook voor om dit overleg structureel te verankeren in de werking van het Benelux-parlement.