Info Burgers » Nieuws » De permanent vertegenwoordigers bezoeken Benelux-secretariaat.

De permanent vertegenwoordigers bezoeken Benelux-secretariaat.

03 jun. 2010

Op 3 juni brachten de permanent vertegenwoordigers van de Benelux-landen bij de EU een bezoek aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De gelegenheid om hen te informeren over de bereikte resultaten in 2009 en de concrete actiepunten in 2010.

 

Benelux-secretaris-generaal, Jan van Laarhoven, meldde dat in 2009 meer dan 80 procent van de objectieven werd gehaald. Hij beklemtoonde dat zowel op het gebied van energiesamenwerking, grensoverschrijdend ambulancevervoer als samenwerking tussen de politiediensten vooruitgang werd geboekt.

 

Verder lichtte men aan de ambassadeurs een aantal uitdagingen toe die de drie partnerlanden zich voor 2010 hebben gesteld. Een windmolenpark in de Noordzee, samenwerking rond klimaat en een nieuw Benelux-politieverdrag staan onder andere hoog op de agenda.

 

Tenslotte informeerde de Belgische adjunct-permanent vertegenwoordiger de aanwezigen over de objectieven van België tijdens het Voorzitterschap van de EU op het vlak van milieu en klimaat, transport en innovatie.