Info Burgers » Nieuws » De Raad bereidt het Benelux-Comité van Ministers voor

De Raad bereidt het Benelux-Comité van Ministers voor

10 dec. 2010

De Raad van de Benelux vergaderde onder Luxemburgs Voorzitterschap op donderdag 9 december 2010 te Luxemburg. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Benelux inhoudelijk voor te bereiden. Hoge ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen bespraken tal van onderwerpen waaronder het Benelux-jaarplan en budget voor 2011, de voortgang van de ratificatie van het nieuwe Benelux-Verdrag en de modernisering van het Benelux-Gerechtshof en Benelux-parlement.  

Verder lichtte Dr. Jan P.R.M. van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux, de resultaten toe van de Benelux-samenwerking in 2010.  

Volgende week maandag komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen in Brussel.

De Raad van Benelux is één van de instellingen van de Benelux. Hij is samengesteld uit hoge ambtenaren (secretarissen-generaal) van de ministeries van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste bevoegdheden van de Raad zijn ten eerste uitvoering geven aan de beslissingen van het Comité van Ministers en ten tweede de dossiers voor dit Comité voor te bereiden. De Raad vervult dus een intermediaire rol tussen de ministeriële aansturing en de uitvoering van de Benelux-samenwerking