Info Burgers » Nieuws » De Raad bereidt het Comité van Ministers voor

De Raad bereidt het Comité van Ministers voor

18 nov. 2011

De Raad van de Benelux vergaderde onder Nederlands Voorzitterschap op donderdag 17 november 2011 op het Secretariaat-Generaal te Brussel. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Benelux inhoudelijk voor te bereiden.

Hoge ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen bespraken o.a. het Benelux-jaarplan en budget voor 2012.  Er werd eveneens een plan van aanpak afgesproken om het gemeenschappelijk meerjarenprogramma 2013-2016 op te stellen. Bedoeling is om bij zoveel mogelijk stakeholders nieuwe ideeën te genereren en draagvlak te creëren.  

Verder werd een eerste aanzet gegeven om, op vraag van het Comité van Ministers, de implementatie van EU-regelgeving tussen de landen beter af te stemmen. Dit om grensoverschrijdende problemen bij de inwerkingtreding van deze regelgeving zoveel mogelijk te vermijden.

Op 8 december 2011 komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen in Brussel.                      V.l.n.r.: De heren L. Willems, A. de Muyser, J.P.R.M. van Laarhoven (SG Benelux), D. Achten (België), P. Dühr (Luxemburg) en                E. Kronenburg (Nederland)