Info Burgers » Nieuws » De Raad van de Benelux bereidt Comité van Ministers voor

De Raad van de Benelux bereidt Comité van Ministers voor

03 dec. 2008

 

Dirk Achten   De heer Dirk Achten zat de Benelux-Raad voor. Hij is Voorzitter a.i. van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken (België) 03-12-2008 - De Raad van de Benelux Economische Unie vergaderde onder Belgisch Voorzitterschap op woensdag 3 december 2008 op het Secretariaat-Generaal te Brussel. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Benelux inhoudelijk voor te bereiden.   Hoge ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen bespraken tal van onderwerpen waaronder het Benelux-jaarplan en budget van 2009, de onderhandelingen over een nieuw zetelakkoord voor het Secretariaat-Generaal en de samenwerking met aangrenzende regio’s van de Benelux.   Ook werd een stand van zaken gegeven over de voortgang van de ratificatieprocedure van het nieuwe Benelux-Verdrag in de drie landen.  Verder lichtte Dr. Jan P.R.M. van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux, het vernieuwingsproces toe binnen het Secretariaat-Generaal.   Volgende week komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen in Brussel.    De Raad van de Economische Unie is één van de instellingen van de Benelux Economische Unie. Hij is samengesteld uit hoge ambtenaren (secretarissen-generaal) van de ministeries. De belangrijkste bevoegdheden van de Raad zijn ten eerste uitvoering geven aan de beslissingen van het Comité van Ministers en ten tweede de dossiers voor dit Comité voor te bereiden. De Raad vervult dus een intermediaire rol tussen de ministeriële aansturing en de uitvoering van de Benelux-samenwerking.