Info Burgers » Nieuws » De wind coördinatoren van 10 Noordzeelanden vergaderden op het Benelux-secretariaat.

De wind coördinatoren van 10 Noordzeelanden vergaderden op het Benelux-secretariaat.

04 feb. 2010

Op 3 februari vergaderden op het Secretariaat-Generaal van de Benelux  de wind coördinatoren van 10  Europese landen. Dit in het kader van een nieuw project tussen deze landen om een gezamenlijke kostenbaten analyse te maken voor een netwerk op de Noordzee (het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative of kortweg Cs Initiative).

Een politiek akkoord hierover werd ondertekend tussen de Energieministers in december 2009.

Dit project is belangrijk om het potentieel aan hernieuwbare energieproductie op een efficiënte wijze tussen verschillende landen te coördineren en om op concrete wijze een bijdrage te leveren aan de vermindering van broeikasgassen.

Vertegenwoordigers van de Benelux-landen, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie kwamen bijeen voor uitwisseling van kennis , bundeling van krachten en afstemming van de aanpak over hoe de doelstellingen van dit politiek akkoord kunnen bereikt worden.

Zo wordt er naar gestreefd om een Memorandum of Understanding te ondertekenen in de tweede helft van 2010. Ook wat de praktische en organisatorische kant betreft werd vordering geboekt. In afwachting van definitieve afspraken vervult het Benelux secretariaat tijdelijk de secretariële ondersteuning van dit initiatief.

Deze bijeenkomst gold als voorbereiding voor het overleg van directeuren-generaal Energie op 9 februari in Parijs.