Info Burgers » Nieuws » Detailhandel: Benelux faciliteert samenwerking rond territoriale leveringsbeperkingen

Detailhandel: Benelux faciliteert samenwerking rond territoriale leveringsbeperkingen

15 jan. 2015

De Benelux is op meerdere terreinen van de interne markt actief. In het Jaarplan 2015 komt onder meer de detailhandel aan bod. Tegen die achtergrond heeft het Benelux Secretariaat-Generaal op donderdag 15 januari jl. een bijeenkomst georganiseerd met de ministeriële vertegenwoordigers van de drie Benelux-landen over het thema territoriale leveringsbeperkingen (territorial supply constraints, hierna TSC).

De deskundigengroep besprak tijdens deze eerste vergadering het vraagstuk van de TSC en de situatie in elk land. Deze beperkingen in de toeleveringsketen brengen extra kosten mee voor de nationale bedrijven. De deskundigen wisselden informatie en gegevens uit en bogen zich over mogelijke knelpunten i.v.m. de TSC. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie die aan de vergadering deelnamen, spraken hun belangstelling uit voor dit initiatief en gaven aan zich ook verder te beraden op het vraagstuk van de TSC.

Deze vergadering is een vervolg op het Benelux Interne Markt Forum dat in oktober 2014 in het kader van een reeks seminars van de Europese Commissie werd georganiseerd. Het Benelux Secretariaat-Generaal zal in de loop van 2015 nog andere vergaderingen beleggen over het thema TSC.