Info Burgers » Nieuws » Directeuren-generaal Asiel en Migratie bespreken asiel- en migratiebeleid in de Benelux-landen

Asiel en Migratie, Veiligheid

Directeuren-generaal Asiel en Migratie bespreken asiel- en migratiebeleid in de Benelux-landen

18 dec. 2023

De vergadering van het Benelux Strategische Overleg Asiel en Migratie vond onder voorzitterschap van Nederland plaats op 18 december op het Benelux Secretariaat-Generaal, in aanwezigheid van de adjunct-Secretaris-generaal, de heer Tilemans.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de delegaties nationale prioriteiten en actuele uitdagingen op het gebied van asiel en tijdelijke bescherming, rekening houdend met de crisis in Oekraïne. Er werd opgemerkt dat de activiteiten binnen de Benelux-subcommissies goed vorderen, met de aanneming van standaardteksten over terug- en overname en visumvrijstelling, en de op handen zijnde sluiting van verscheidene Benelux-overeenkomsten, waaronder die met Mongolië, die voor begin januari is gepland.

Aan het eind van de vergadering schetste de Belgische delegatie haar prioriteiten voor haar toekomstige voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Benelux-landen. In dit verband verwees de adjunct-Secretaris-generaal naar de besprekingen tijdens de recente Benelux-top, waar de verschillende eerste ministers unaniem het belang van de migratiekwestie benadrukten.

Hij onderstreepte ook het engagement van het Secretariaat-generaal om deze activiteiten actief te ondersteunen en een nauwe samenwerking tussen de twee Belgische voorzitterschappen aan te moedigen, met het oog op het versterken van synergiën en constructieve interacties voor een doeltreffender beheer van asiel- en migratiekwesties binnen de Benelux en de Europese Unie.