Info Burgers » Nieuws » Directeuren-generaal Asiel en Migratie bespreken Asiel- en migratiebeleid in de Benelux

Directeuren-generaal Asiel en Migratie bespreken Asiel- en migratiebeleid in de Benelux

01 dec. 2022

Het Benelux Strategisch Overleg “Asiel en Migratie” is onder Luxemburgs voorzitterschap op 1 december in het Secretariaat-generaal van de Benelux bijeengekomen. Dit was de eerste persoonlijke bijeenkomst sinds de Covid-crisis en de situatie in Oekraïne, hetgeen voor alle aanwezige leden een bron van grote voldoening was. 

Bij wijze van inleiding verwees Adjunct-secretaris-generaal, de heer Tilemans, naar de recente Benelux-top, waarop de verschillende eerste ministers het belang van deze kwestie benadrukten en enige bezorgdheid uitten over de heropleving van de migratie in Europa. In dit verband benadrukte de secretaris-generaal, de heer de Muyser, het belang van de Benelux-vergaderingen en onze gemeenschappelijke acties om ons migratiebeleid beter te coördineren en te versterken. 

Vervolgens zijn de delegaties tot de kern van de zaak gekomen door hun nationale prioriteiten en de huidige uitdagingen op het gebied van asiel en tijdelijke bescherming, alsook op het gebied van immigratie en terugkeer aan te geven. De Oekraïense crisis, het beheer van de massale toestroom van aanvragers van internationale bescherming, het probleem van de opvang en de mogelijkheden tot regularisatie werden besproken. 

Er werd geconstateerd dat het vorig jaar ondertekende Administratieve Benelux akkoord, dat tot doel heeft onze samenwerking op het gebied van de Dublinprocedures te versterken, goed werkt, aangezien in de meeste gevallen de verkorte termijnen waarin deze overeenkomst voorziet, worden nageleefd en de overdrachten soepel verlopen. 

Tot slot bespraken de delegaties de voor 2023 geplande activiteiten in het ontwerp-jaarplan van de Benelux-Unie en presenteerde het toekomstige Nederlandse voorzitterschap zijn visie op dit gebied.