Info Burgers » Nieuws » Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

10 jun. 2021

Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de nauwe contacten tussen de verschillende Europese Crisiscentra uit te breiden en te versterken. Zoals de recente gebeurtenissen hebben aangetoond, is het voor een snelle en doeltreffende internationale samenwerking en voor een optimale grensoverschrijdende coördinatie van essentieel belang dat de crisiscentra onderling verbonden zijn. Dit netwerk zal ook een bijdrage kunnen leveren aan de Europese Unie door middel van de ervaringen en verklaringen die in het kader ervan zijn verzameld. De volgende stap zal de ondertekening zijn van een samenwerkingsprotocol na de zomer, waarmee de grondslagen van het netwerk zullen worden gelegd. 

In 2018 legde Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Belgisch Nationaal Crisiscentrum, met de steun van zijn collega's uit de Benelux en het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, de basis voor wat het Netwerk van directeuren-generaal van Europese Crisiscentra moest worden. De bijeenkomst van vandaag is een nieuwe belangrijke stap in de totstandbrenging van dit netwerk.

Voor deze derde bijeenkomst kwamen de hoofden van de nationale crisiscentra van 27 landen bijeen: België, Cyprus, Duitsland,  Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland,  Kroatië, Letland, Litouwen,  Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Ook verscheidene EU-vertegenwoordigers waren aanwezig: Maryem van den Heuvel, directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen - secretariaat-generaal van de Raad van de EU en Hans Das, directeur-generaal RescEU ECHO van de Europese Commissie.

Aangezien België dit jaar ook het voorzitterschap van de Benelux-samenwerking bekleedt, zal de nadruk van hun jaarprogramma liggen op nauw contact tussen de crisiscentra van de Benelux-landen in het kader van crisisbeheersing.

Samenwerken over de grenzen heen

De Covid-19 pandemie heeft ruimschoots aangetoond dat grensoverschrijdende crises een gecoördineerde aanpak vergen om efficiënt te worden beheerd. De maatregelen die door één land worden genomen, hebben noodzakelijkerwijs gevolgen voor de buurlanden en hun aanpak van de crisis. De leden van het netwerk legden nogmaals de nadruk op dit element ter ondersteuning van de behoefte aan een goed verbonden netwerk van directeuren-generaal van crisiscentra. Dit is van essentieel belang om de complexe informatiestromen in een crisis doeltreffend te beheren, maar ook om operationele acties op het terrein te vergemakkelijken en te versnellen.

Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum: « I am really very pleased to hear that all the countries present today support the Protocol and the idea of greater collaboration in crisis management to assure a coordinated and comprehensive crisis management in Europe »

HP Schreinemachers, directeur nationale crisisbeheersing: “Crisis management is a modern art. Many people look at a Luc Tuymans, Robert Brandy, Karel Appel and think they can do that too. But like art, crisis management takes craftmanschip, experience, improvising skills and vision. That is the purpose of the networks : to learn from each other and our respective experiences, to marvel at each other’s art and craft of crisis management.”.

Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux: “De lessen die uit de COVID-19-pandemie zijn getrokken om de coördinatie, de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen crisiscentra te verbeteren, moeten worden toegejuicht. Dit is goed voor onze burgers. Een netwerk dat in de Benelux is begonnen en zich nu tot de hele EU uitstrekt, past perfect in het DNA van de Benelux-samenwerking. ".

Crisisbeheersing op Europees niveau

Het Belgisch Nationaal crisiscentrum, gesteund door zijn Benelux homoloog, overweegt momenteel de ontwikkeling van een formele structuur binnen de Europese Unie om horizontaal crisisbeheer op strategisch niveau te vergemakkelijken. Doel van deze structuur is beter voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige crises met internationale vertakkingen.

Deze reflectie gaat hand in hand met de verdere ontwikkeling van het netwerk van directeuren-generaal en nationale prepardness en crisisbeheersingsactoren in Europa. De mogelijkheid om deze directeuren-generaal samen te brengen in één netwerk zal ongetwijfeld de informatiepositie van zowel de nationale als de Europese besluitvormers verbeteren.