Info Burgers » Nieuws » Directeuren-generaal voor Energie van de Benelux-staten ondersteunen Benelux Energie Expertise Netwerk

Directeuren-generaal voor Energie van de Benelux-staten ondersteunen Benelux Energie Expertise Netwerk

17 jun. 2014

Op 17 juni heeft op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie een overleg plaatsgevonden tussen de directeuren-generaal voor Energie van de Benelux. Tijdens dit overleg is onder andere de voortgang van de opbouw van het Benelux Energie Expertise Netwerk besproken.

Intussen zijn meer dan 120 instellingen in kaart gebracht en is er uit vele thematische hoeken belangstelling voor het netwerk. Dit netwerk, bedoeld voor clusterorganisaties, kennisinstellingen en anderen die zich bezighouden met de transitie naar duurzamere energie, zal de verschillende partijen een platform bieden om kennis te delen en samenwerking te bevorderen. De directeuren-generaal reageerden enthousiast op het initiatief en zien uit naar welke concrete ideeën en aanbevelingen uit het netwerk naar voren zullen komen. 

Link naar Benelux Energie Expertise Netwerk

Penta17.06.jpg

Directeuren-generaal Mark Dierikx(NL), Nancy Mahieu (BE) Tom Eischen(LU)