Info Burgers » Nieuws » Doelstellingen Benelux-landen voor duurzame mobiliteit 2030 nu online

Doelstellingen Benelux-landen voor duurzame mobiliteit 2030 nu online

20 apr. 2017

De drie nationale actieplannen voor duurzame mobiliteit werden vandaag gepubliceerd op de Benelux-website. In de komende maanden zal het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie extra aandacht geven aan dit thema onder andere door de organisatie van een ´zero emission-event´ in Nederland. De Benelux-regio is met de combinatie van een hoge bevolkingsdichtheid en hoge transport intensiteit aangewezen op een regionale aanpak. 

Eind 2016 hebben de EU-lidstaten hun nationale actieplannen (Richtlijn 2014/94/EU) over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen aan de Europese Commissie voorgelegd. De Benelux-landen hebben in deze plannen erop gewezen dat het van belang is om de nationale doelstellingen tegen de achtergrond van de regionale Benelux-samenwerking te behalen. 

In deze actieplannen zijn de doelstellingen van de landen over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (elektriciteit, waterstof, CNG – compressed natural gas, LNG- liquid natural gas) neergelegd. Daarbij wordt tegen 2020, 2025 en 2030 in een minimale dekking voorzien. De tankpunten gelden zowel voor het wegvervoer als voor de zee- en binnenhavens. 

In oktober 2015  werd een Benelux-aanbeveling over dit thema ondertekend. In deze aanbeveling gaat bijzondere aandacht naar de grensoverschrijdende aspecten van de uitrol van infrastructuur. Bovendien kan het zo zijn dat buurlanden voor initiatieven op het gebied van concessies voor infrastructuur moeten samenwerken voor een gecoördineerde ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Ten slotte dient ook rekening te worden gehouden met de interoperabiliteit en de informatie-uitwisseling tussen systemen en met de noden van  burgers bij grensoverschrijdende verplaatsingen. 

De drie nationale actieplannen : 

België

Nederland

Luxemburg