Info Burgers » Nieuws » Duitstalige Gemeenschap van België neemt projectleiding van het “Drielandenpark” over

Duitstalige Gemeenschap van België neemt projectleiding van het “Drielandenpark” over

05 dec. 2012

Op 5 december 2012 heeft de internationale Stuurgroep van het Drielandenpark zijn jaarvergadering gehouden in Eupen, onder voorzitterschap van het SG van de Benelux. Daar heeft de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in België, de heer Karl-Heinz Lambertz, zijn bereidheid uitgesproken om vanaf 2013 het voortouw te nemen bij de voortzetting van het Drielandenpark, onder de vlag van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Deze taak lag sinds de start van het project in 2001 bij de Nederlandse Provincie Limburg, die hem tien jaar lang met verve heeft uitgevoerd.

De leden van de Stuurgroep hebben van gedachten gewisseld over de toekomst van het Drielandenpark, naar aanleiding van een voorstel van het Waalse Instituut Destrée. De discussie ging zowel over de inhoud als de organisatievorm van het Drielandenpark in de periode 2013 - 2015 - en daarna. Alle partners van het Drielandenpark hebben zich bereid verklaard om de samenwerking voort te zetten, op basis van een pragmatische en projectgerichte benadering die tot concrete resultaten dient te leiden (zoals ook in de afgelopen periode het geval was).

Meer informatie over het Drielandenpark is te vinden op www.3landenpark.eu  

De heer. J. van Laarhoven, met links van hem  Karl-Heinz Lambertz en rechts van hem  P. van der Broeck, gedeputeerde van de Nederlandse Provincie Limburg