Info Burgers » Nieuws » Duurzame Mobiliteit een prioriteit voor 2015 

Duurzame Mobiliteit een prioriteit voor 2015 

17 dec. 2014

De Benelux begint met coördinatie rond Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen

Op woensdag 17 december werd door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met de Nederlandse overheid een workshop georganiseerd rond de infrastructuur voor elektrisch vervoer en alternatieve brandstoffen. Op deze samenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de verschillende nationale, regionale en federale overheden en wegautoriteiten alsook enkele vertegenwoordigers van de privésector om een samenwerking op het vlak van beleid rond duurzaam vervoer en een samenwerking binnen het kader van de Clean Power for Transport-richtlijn, dat in september 2014 werd aangenomen, te bespreken.

Deze Richtlijn stelt de lidstaten concreet voor om binnen het kader van de ontwikkeling van hun nationale beleidskaders voor duurzame mobiliteit grensoverschrijdend te coördineren. In dit opzicht biedt de Benelux in het bijzonder een repertorium van aangepaste en toepasbare opportuniteiten. De verschillende actoren worden de kans geboden om binnen een dergelijke samenwerking hun best practices uit te wisselen en om nader te bestuderen welke convergenties mogelijk zijn op het vlak van beleid voor de markt voor duurzaam vervoer. Nederland, België en Luxemburg hebben in de workshop aangegeven bereidt te zijn hun beleid op Benelux niveau te bespreken met het oog op de identificatie en ontwikkeling van eventuele synergiën tussen de drie lidstaten.

De Clean Power for Transport richtlijn voorziet dat elke lidstaat tegen eind 2016 een nationaal actieplan dient te ontwikkelen met betrekking tot de ontwikkeling van infrastructuur van duurzaam vervoer. In dit opzicht biedt de Benelux-samenwerking aan de overheden de mogelijkheid om doorheen dit ontwikkelingsproces met elkaar te overleggen zodat deze plannen complementair met elkaar in werking kunnen treden en eventuele tegenstrijdigheden, die een markt belemmerende invloed hebben, vermeden kunnen worden.

Vertegenwoordigers van actoren actief binnen de markt voor alternatieve brandstoffen voor vervoer, waaronder Energy Valley en een speler op de snel-laadmarkt, hebben het belang van een stabiele juridische omgeving onderlijnd voor de ontwikkeling van deze markt. Dit zijn dé garanties die eventueel verzekerd kunnen worden binnen een Benelux-kader.

Met deze concrete voordelen in het achterhoofd, zal beleid rond duurzaam vervoer ook belangrijke rol spelen binnen de samenwerking van 2015. Belgisch Minister voor Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft binnen het Comité van Ministers overleg van 16 december het als volgt verwoordt: "Het duurzaam vervoer wordt een prioriteit voor de Benelux samenwerking in 2015 ".