Info Burgers » Nieuws » Editie 2021 van de Benelux-conferentie Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

Editie 2021 van de Benelux-conferentie Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

19 nov. 2021

Dit jaar vond de Benelux EDO-conferentie voor het eerst online plaats!

Het Benelux Secretariaat-Generaal en het Vlaams Gewest hebben samen deze vernieuwende conferentie georganiseerd, die in de eerste plaats bedoeld was voor professionals: NME-werkers, facilitators, vormingswerkers, leerkrachten, onderzoekers, (centrale en lokale) ambtenaren, …

Op 18 en 19 november hebben meer dan 100 deelnemers van gedachten gewisseld over de ruimte voor educatie bij duurzame ruimtelijke ordeningsvraagstukken en omgekeerd, over wat het thema ‘ruimte’ betekent door een educatieve bril. Het doel is deze beroepsbeoefenaars te helpen bij het bedenken, ontwikkelen of verbeteren van educatieve initiatieven.

Bij de opening van de conferentie wees Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux, erop dat EDO een belangrijk onderwerp is! De premiers van onze drie landen onderstreepten dit nog eens in hun Gezamenlijke Verklaring van oktober 2020. Dit onderwerp is ook opgenomen in het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024 van de Benelux-samenwerking onder de prioriteit “Een veerkrachtige en toekomstgerichte Benelux”. Voor landen als de onze, met een zeer hoge bevolkingsdichtheid en een grote economische bedrijvigheid en intensief handelsverkeer, vereist de uitdaging van duurzame ruimtelijke ontwikkeling flexibiliteit van burgers, die hun gedrag en levensstijl moeten veranderen. Een dergelijke inzet is met name gebaseerd op informatie en educatie, hefbomen voor verandering! De catastrofale overstromingen van afgelopen juli tonen aan dat het de hoogste tijd is om het paradigma te veranderen en het werk dat educatiewerkers met jongeren en volwassenen verrichten is in dit opzicht van fundamenteel belang.

Over enkele dagen zal de volledige film van de conferentie voor iedereen beschikbaar zijn op de website omgeving.vlaanderen.be . Deze conferentie is de tweede fase van een trilogie die in 2019 van start ging met het Groothertogdom Luxemburg, dat een conferentie organiseerde met de titel Interregionale waarden – Een wereld in verandering: duurzaam leven zonder grenzen?” 

Het Waals Gewest heeft al aangekondigd de trilogie in 2022 te willen afsluiten met een fysieke conferentie!

Meer informatie over de Benelux-werkzaamheden op het gebied van NME en EDO is te vinden onder deze link.