Info Burgers » Nieuws » Een Benelux-bol in het Atomium gedurende het weekend

Een Benelux-bol in het Atomium gedurende het weekend

05 jul. 2008

04-07-2008 - De heer Eddy Baldewijns (rechts), de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, en de heer Henri Simons (links), directeur van het Atomium, hebben vrijdag het startschot gegeven van een Benelux-weekend in het Atomium.

Henri Simons (links) en Eddy Baldewijns (rechts)"Naast, dat we beide een jubileum gemeenschappelijk hebben, is de Benelux even actief en actueel als het Atomium" beklemtoonde Eddy Baldewijns. Hij illustreerde dit met volgende actualiteitsvoorbeelden: de gezamenlijke sensibiliserings- en informatieacties van de verkeerspolitiediensten tijdens de vakantie-uittocht, de recente ondertekening van een gemeenschappelijke intentieverklaring betreffende een grenzeloos "trein-tram-bus-vervoer" in de Euregio Maas-Rijn en de wil om meer samen te werken op het gebied van windmolenenergie.

AtomiumGedurende het weekend van 5 en 6 juli 2008, zal een Benelux-bol gecreëerd worden. Zo zal in één van de hemisferen een infokiosk van het Secretariaat-Generaal met daarnaast drie afzonderlijke stands van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom, Euro Contrôle Route en het grensoverschrijdend natuurpark De Zoom-Kalmthoutse Heide, de bezoekers informeren over de activiteiten van de Benelux.

Ter gelegenheid van dit Benelux-weekend zijn de vlaggen van de drie lidstaten van de Benelux vrijdag op de top van het Atomium gehesen.     .......................................................