Info Burgers » Nieuws » Een deel van het Benelux-archief nu online beschikbaar

archieven, Benelux, geschiedenis

Een deel van het Benelux-archief nu online beschikbaar

04 jun. 2024

De nationale archieven van Luxemburg (ANLux) hebben een belangrijke stap gezet in het toegankelijk maken van historisch materiaal van de Benelux-samenwerking door documenten van het Benelux Comité van Ministers online te zetten. Deze documenten werden aan hen overgedragen in 2015. Het Comité van Ministers, bestaande uit ministers van de drie lidstaten, vormt het hoogste beslisorgaan van de Benelux-samenwerking.

Dit digitale archief bevat maar liefst 46.952 scans met waardevolle informatie uit de periode van 1946 tot 1993, waaronder nota’s, verslagen, correspondentie en besluiten.

Deze stukken zijn nu gemakkelijk toegankelijk voor iedereen dankzij de digitalisering. Bovendien maakt de toepassing van optische tekenherkenning (OCR) het mogelijk om gemakkelijk in de documenten te zoeken.

We nodigen u uit om een kijkje te nemen en de geschiedenis van de Benelux te ontdekken.

Voor toegang tot dit unieke digitale archief: https://query.an.etat.lu/Query/archivplansuche.aspx?ID=1528604