Info Burgers » Nieuws » Een multidisciplinaire aanpak van de faillissementsfraude binnen de Benelux

Een multidisciplinaire aanpak van de faillissementsfraude binnen de Benelux

24 sep. 2013

Op 23 september zijn verantwoordelijken van zowel de fiscale, als de gerechtelijke als de politionele diensten, onder voorzitterschap van adjunct-secretaris-generaal de Muyser, samen gekomen voor een studiedag "Faillissementsfraude in de Benelux: een multidisciplinaire aanpak".

In deze sombere economische context zijn het harde tijden voor de ondernemers. Bovendien krijgen zij met steeds grotere moeilijkheden te maken. Zo heeft onlangs het faillissement van de onderneming FCPE het nieuws gehaald, waarna een twintigtal boetiekjes in Luxemburg hun deuren moesten sluiten terwijl de faillissementen in België het laatste jaar geleid hebben tot 20 % meer werkloosheid. Het aantal faillissementen neemt dus toe en oneerlijke praktijken, zelfs overduidelijke gevallen van fraude steken steeds meer de kop op. Nederland schat dat de schade voor de schatkist in het kader van de faillissementsfraude oploopt tot bijna 2 miljard euro.

Dit soort praktijken leiden tot vervalsing van de eerlijke economische concurrentie en staan haaks op het beleid van de Benelux-landen om de burgers te stimuleren om op een eerlijke manier te participeren in het economische verkeer.

In het grensoverschrijdend kader vraagt de bestrijding van faillissementsfraude inderdaad om een diepgaande kennisdeling, een goed analysebeheer van de risico’s, concrete acties maar ook voldoende middelen voor de actoren op het terrein. Daarnaast is een samenwerking tussen alle betrokken actoren en tussen buurlanden essentieel om dit fenomeen optimaal in te dijken.

Alle deelnemers zijn tot de conclusie gekomen dat de Benelux een uitgelezen platform is om binnen dit kader strategisch en concreet te gaan samenwerken.

Deelnemers aan de studiedag