Info Burgers » Nieuws » Een veranderende Chinese economie, wat zijn de gevolgen voor Benelux-ondernemers?

Een veranderende Chinese economie, wat zijn de gevolgen voor Benelux-ondernemers?

29 mei. 2017

Het Benelux Secretariaat-Generaal bood op 29 mei gelegenheid aan de Benelux Kamer van Koophandel in China  (BenCham China) om een stakeholder event te organiseren. Wat zijn de gevolgen voor Benelux ondernemers van de snel veranderende Chinese economie? Dit was de hoofdvraag die door de rond 50 deelnemers uit het bedrijfsleven, overheid en universitaire wereld werd besproken. 

De deelnemers werden officieel verwelkomd door de secretaris-generaal van de Benelux, Thomas Antoine, die wees op het open, handelsgerichte karakter van de Benelux-landen en het belang van een zichtbare Benelux, ook in deze context. Nadat ondernemers en overheden konden kennismaken met de werking van de Benelux Interne Markt, werd de Sino-Benelux Business Survey 2017 gepresenteerd. Een jaarlijkse enquête, die als barometer kan dienen voor het ondernemersvertrouwen van Benelux-ondernemers in de ontwikkeling van de Chinese markt. 

Uit de enquête en interviews met Benelux-ondernemers in China werd duidelijk dat de groei stabiel blijft. Hoewel de percentages wellicht niet meer zo spectaculair zijn als enkele jaren geleden, blijft de groei in absolute getallen enorme kansen bieden voor Benelux-ondernemers die goed voorbereid de Chinese markt opgaan. De Benelux-samenwerking tussen de Kamers van Koophandel biedt hierbij een robuust netwerk en een bron van kennis.

Het Nederlands voorzitterschap werkt dit jaar onder het motto: De “Benelux een sterk merk”. Dit evenement onderstreepte dit nog maar eens. De resultaten van dit evenement zullen voorts worden meegenomen in het project uit het jaarplan 2017 over  “Benelux Branding”.