Info Burgers » Nieuws » Eerste Benelux workshop « Open Source Platform Internet »

Eerste Benelux workshop « Open Source Platform Internet »

05 mrt. 2012

Sinds de aanslagen van 11 september volgen de Benelux-autoriteiten de fenomenen terrorisme en radicalisering op de voet.

Zo hebben de Belgische autoriteiten besloten monitoringtools voor het analyseren en bewaken van het radicaliseringsproces in te voeren en werd een permanent overlegplatform, het zogenaamde « Open Source Platform Internet », opgericht.Sinds 2007 komt dit platform, waarin verschillende diensten (federale politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten) vertegenwoordigd zijn, regelmatig bijeen.

Teneinde contacten te leggen met de internationale partners in de strijd tegen het gebruik van internet door terroristische groeperingen, heeft dit platform, op 2 maart 2012, met de ondersteuning van het Secretariaat-Generaal, de eerste Benelux workshop « Open Source Platform Internet » georganiseerd.

Deze workshop heeft tot doel de bestaande contacten tussen Benelux-partners voort te zetten en bij te dragen aan een duurzaam, dynamisch Benelux-forum voor het delen van informatie waar alle bevoegde diensten bij  betrokken zijn.

Opening door de Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal, A. de Muyser