Info Burgers » Nieuws » Eerste debat over Benelux-OESO-project rond groene economie

Eerste debat over Benelux-OESO-project rond groene economie

13 nov. 2012

Op maandag 12 november werden op het OESO-hoofdkwartier in Parijs de tussentijdse resultaten besproken van het Benelux–OESO–project rond groene economie.   De Benelux-Unie en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voeren samen een onderzoek uit om indicatoren te definiëren die in de toekomst de overgang, op regionaal vlak,  naar koolstofarme economische en industriële activiteiten meetbaar maken. Dit moet de overheden in staat stellen om creatie van arbeidsplaatsen, groei en duurzaamheid in de groene economie te stimuleren. De delegaties van de verschillende OESO-lidstaten reageerden enthousiast op de ontwikkeling van dit scorebord om regionale economische ontwikkeling te kunnen meten.   Het eindrapport wordt tijdens het eerste semester van 2013 voorgesteld samen met een internationale conferentie rond dit thema. Dan worden de resultaten vergeleken met gelijkaardige projecten in Kopenhagen, Berlijn en Santiago de Chile. De Benelux-landen zullen daarna nieuwe initiatieven nemen om dit scorebord verder operationeel en toepasbaar te maken als beleidsinstrument voor regionaal economisch beleid.