Info Burgers » Nieuws » Eerste ontmoeting werkgroep ‘detailhandel – productvereisten’

Eerste ontmoeting werkgroep ‘detailhandel – productvereisten’

22 feb. 2018

Op 22 februari 2018 vond in Brussel de eerste vergadering van de werkgroep ‘detailhandel – productvereisten’ plaats. Tijdens de sessie werden belangrijke verschillen in productvereisten tussen de Benelux landen besproken. Thema’s die naar voren kwamen waren o.a. verschillen in etikettering, voedselveiligheidsvoorschriften en taalvereisten. Doel van de vergadering was om een aantal concrete thema’s te selecteren met een mogelijke meerwaarde voor Benelux samenwerking.  Aanwezig waren vertegenwoordigers van de betrokken ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, en uitvoerende agentschappen uit de Benelux landen. 

De werkgroep is een vervolg  van de Benelux ambtelijke top Economische Zaken die in september 2017 plaatsvond. Tijdens deze top spraken de secretarissen-generaal uit de drie landen, Maarten Camps (NL), Jean-Marc Delporte (BE) en kabinetschef Tom Theves (LU) over de resultaten van de studie Benelux Retail 2025 die begin 2017 in Brussel gepresenteerd is. De secretarissen-generaal besloten tijdens hun top om in Benelux verband een focus te leggen op het wegwerken van verschillen in productvereisten en naar de problemen die worden veroorzaakt door territoriale leveringsbeperkingen. Dit werd bevestigd in de verklaring van de drie premiers tijdens de Benelux top in november 2017.

 De thema’s die in de werkgroep besloten worden zullen verder behandeld worden in expertbijeenkomsten waarin gezamenlijk gezocht zal worden naar mogelijkheden om deze in Benelux verband op te lossen.